Deputāti uz Delnas - Politisko partiju finansēšana - Biedru nauda

Šī ir lietotājam draudzīga datu bāze, kurā gūt informāciju par biedru naudām, kuras ir saņemtas no Latvijas politiskajām partijām. Uzejot uz infografika vai saraksta zemāk, lietotājs var sarindot, atlasīt un filtrēt ziedojumus.

Lielziedotāju indikators ļauj identificēt tās personas, kuru kopējais ziedojumu vai biedra naudas apmērs kalendāra gada ietvaros sasniedz vai pārsniedz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto 5 minimālo mēnešalgu slieksni. Detalizētāk skat. mājaslapas sadaļā Par projektu.

Nr Partija Veids Vērtība Biedrs Personas Kods Datums Flags