Partijas

Priekšvēlēšanu solījumu kopsavilkums:

Partijas programmas ilustratīvs atspoguļojums (infografika)

Lūdzu, uzgaidi vai "atsvaidzini" lapu (nospied uz klaviatūras F5), ja tā vēl nav ielādējusies. Ja dati vēl nav ielādējušies, lūdzam skatīt infografiku kā failu šeit.

 

10 svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai

(Delnas un PROVIDUS izveidotais darbu saraksts 12.Saeimai)

1.solis

Plašāka informācijas pieejamība un lēmumu atklātība

Apņemšanās Partijas pozīcija
1.1. Pienākums jaunu likumprojektu vai politikas dokumentu izstrādātājiem (t.sk. arī Saeimā)  atklāt lobētājus – indivīdus vai organizācijas, kas palīdzējušas šos dokumentus izstrādāt Atbalsta
1.2. Plašāka pieeja valsts pārvaldes rīcībā esošo datu klāstam (bez maksas un formā, ko datorā var automatizēti apstrādāt) Atbalsta
1.3. Publiskā sektora noslēgto līgumu publicēšana internetā kā priekšnoteikums tam, lai tie stātos spēkā Atbalsta
1.4 Valsts budžeta analīzes un budžeta atspoguļošanas rīks, kas bez maksas pieejams internetā un kas ļauj Latvijas iedzīvotājiem saprast, kādiem mērķiem tiek tērēti valsts resursi Atbalsta
1.5. Iestāžu mājas lapās – saraksts ar to informāciju, kurai iestāde ir noteikusi ierobežotas pieejamības statusu. Atbalsta
1.6. Valsts pārvaldē kādai iestādei noteikta atbildība rūpēties par informācijas atklātību – šajā iestādē varētu apstrīdēt nepamatotus informācijas izsniegšanas atteikumus Atbalsta
1.7. Tiesas spriedumos par korupcijas jautājumiem vairs netiek slēpti (anonimizēti) notiesāto personu vārdi Atbalsta
1.8. Plašāka Saeimas informācijas pieejamība: piemēram, publiski pieejama informācija par izsniegtajām caurlaidēm, standartizēti un publiskoti Saeimas komisiju un apakškomisiju sēžu protokoli Atbalsta
1.9. atklātas valsts prezidenta vēlēšanas Atbalsta

2.solis

Mazāka naudas vara politikā

Apņemšanās Partijas pozīcija
2.1. Pārskatīt valsts finansējuma apmēru Latvijas partijām tā, lai ļautu partijām kvalitatīvi veikt savas funkcijas un nebūt atkarīgām no privātiem ziedojumiem Atbalsta
2.2. Turpināt samazināt no privātpersonām atļautu ziedojumu limitu politiskajām partijām vai atļauto ziedojumu limitu piesaistīt ziedotāja legāli gūtajiem ienākumiem (piemēram, drīkst ziedot ne vairāk kā 10% no saviem gada laikā legāli gūtajiem ienākumiem) Atbalsta

3.solis

Publiskā sektora ētikas regulējums

Apņemšanās Partijas pozīcija
3.1. Ministru Kabineta ētikas kodekss, kur tiktu risinātas arī problēmsituācijas kontekstā ar ierēdņu un politiķu mijiedarbību (it sevišķi priekšvēlēšanu kampaņu kontekstā) Atbalsta
3.2. Valsts pārvaldes darbinieku (t.sk. arī pašvaldībās) kopīgs ētikas kodekss, kurā tiktu paredzētas arī efektīvas ētikas problēmu risināšanas procedūras Atbalsta

4.solis

Pārdomātāka, konsekventāka valsts personālpolitika

Apņemšanās Partijas pozīcija
4.1. Atklāta, taisnīga, pārdomāta personālatlase valsts pārvaldē (t.sk. pašvaldībās) Atbalsta
 4.2. Informācija par vakancēm valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī uzņēmumos obligāti parādās šo iestāžu mājas lapās, kā arī centralizētā resursā Atbalsta
 4.3. Profesionāls to kandidātu kvalifikācijas izvērtējums, kas tiek virzīti augstiem pārvaldes un tiesu varas amatiem ar Saeimas balsojumu Atbalsta

5.solis

Valsts iepirkumu sistēmas uzlabojumi

Apņemšanās Partijas pozīcija
5.1. Izmaiņas likumos, kas samazina iespējas iepirkumus piemērot viena pretendenta vajadzībām vai, slēdzot līgumu, mainīt sākotnējā iepirkuma nosacījumus Atbalsta
 5.2. Publiskajos iepirkumos rast iespēju iekļaut pretendentam kritērijus, kas pierāda, ka uzņēmums neatbalsta ēnu ekonomiku, ir korporatīvi sociāli atbildīgs (ilgtspējīgs) - ievēro cilvēktiesības, nekaitē videi, ieviesis pretkorupcijas pasākumus, u.c. Atbalsta

6.solis

Novērstas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības problēmas

Apņemšanās Partijas pozīcija
6.1. Profesionāli atlases kritēriji valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību (t.i. to meitasuzņēmumu) valdēs un padomēs Atbalsta
6.2. Atklāta, pārdomāta, skaidros kritērijos balstīta valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedošanas politika Atbalsta
6.3. Papildus pilnvaras Konkurences padomei  iejaukties gadījumā, kad valsts vai pašvaldību uzņēmumi  kropļo konkurenci Atbalsta
6.4. Ieviest atklātu, caurspīdīgu un atbildīgu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību atskaitīšanās praksi, kas balstīta uz korporatīvās pārvaldības un korporatīvās sociālās atbildības principiem (t.sk par pretkorupcijas pasākumiem) Atbalsta

7.solis

Darbotiesspējīgi institucionāli risinājumi cīņai ar korupciju

Apņemšanās Partijas pozīcija
7.1. Labi pārvaldītas, uz izcilību orientētas iestādes, kas cīnās ar publiskā un privātā sektora korupciju Atbalsta
7.2. Iekšējās kontroles sistēmas ietvaros iestādēm noteikts juridisks pienākums izvērtēt savus korupcijas riskus un īstenot risku samazināšanas pasākumus Atbalsta

8.solis

Atbalsts kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā, kā arī atbalsts sabiedriskajai kontrolei pār publisko sektoru

Apņemšanās Partijas pozīcija
8.1. Pierādījumos un kvalitatīvā analīzē balstīta lēmumu pieņemšana (t.sk. Saeimā) Atbalsta
8.2. Pirms nozīmīgu reformu uzsākšanas tiek publiskoti diskusiju (sabiedrisko konsultāciju) dokumenti, kur iezīmētas pārmaiņu iespējas un konkrēti jautājumi, par kuriem amatpersonas vēlētos konsultēties ar sabiedrību Atbalsta
 8.3. Publiskā sektora darbiniekiem reālas iespējas un pienākums pastāvīgi atjaunot savas zināšanas (t.sk. Saeimas un pašvaldību deputātiem) Atbalsta
 8.4. Pārdomāta, konkurētspējīga publiskā sektora atalgojuma politika Atbalsta
8.5. Saeimas kancelejas darbības lietderības audits Atbalsta
8.6.  Ilgtermiņa atbalsts Latvijas sabiedriskajiem medijiem, pētnieciskajai žurnālistikai, kā arī sabiedriskajām organizācijām Atbalsta
8.7. Pašvaldību iedzīvotājiem pieejami pašvaldību līmeņa referendumi Atbalsta
8.8. Ērtas un internetā balstītas parakstu vākšanas iespējas pilsoņu likumdošanas iniciatīvām referendumu ierosināšanai Atbalsta

9.solis

Efektīvāka,  godīgāka, profesionālāka tiesu vara

Apņemšanās Partijas pozīcija
9.1. Personām nodrošināta plašāka pieeja valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai Atbalsta
9.2. Tiesu varai sava rezultatīvo rādītāju sistēma, kas ļauj kontrolēt darba efektivitāti Atbalsta
9.3.Paplašinātas tiesnešu, tiesnešu palīgu un citu tiesu sistēmas darbinieku  iespējas celt savu kvalifikāciju Atbalsta
 9.4. Pabeigta tiesu namu reforma, kas ļauj pārdalīt lietas no vairāk noslogotajām tiesām uz mazāk noslogotajām tiesām Atbalsta
 9.5. Uzlabota tiesu darba administrēšana  - izvērtēts un nepieciešamības gadījumā pārskatīts tiesnešu, tiesnešu palīgu, administratīvā personāla darba apjoms, funkcijas  un atalgojuma adekvātums Atbalsta
 9.6. Lai samazinātu tiesvedību skaitu, palielinātas tiesiskās drošības prasības tiesiskiem darījumiem (piemēram, plašāk izmantoti  notariālie akti) Atbalsta
9.7.   Valsts amatpersonas statuss maksātnespējas administratoriem Atbalsta

10.solis

Trauksmes cēlēju (ziņotāju par likumpārkāpumiem) aizsardzība

Apņemšanās Partijas pozīcija
10.1. Īpašs, ar likumu noteikts trauksmes cēlēja statuss un tiesiskā aizsardzība Atbalsta
10.2. Nozīmīgākas konfidencialitātes garantijas trauksmes cēlējiem Atbalsta
10.3. Lielāka aizsardzība gan pret sankcijām no pašreizējā darba devēja, gan pret grūtībām citu darbu meklējumos Atbalsta
10.4. Ja trauksmes cēlāja sniegtās informācijas rezultātā gūts nozīmīgs labums sabiedrībai, trauksmes cēlējam jāizmaksā atlīdzība Atbalsta
10.5. Īpaša aizsardzība tajos sektoros, kur likumpārkāpumu sekas var būt īpaši nozīmīgas (piemēram, būvniecībā vai citos ekonomiskā un cilvēkdrošības paaugstināta riska jomās) Atbalsta
10.6. Trauksmes celšanas mehānismu izveidošana iestādēs (gan publiskajā, gan privātajā sektorā) Atbalsta

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.01.2015

Atpakaļ uz sarakstu

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!